Miljølistens valgprogram - KV17

Vi skal turde investere i vores fælles fremtid, nemlig vores børn

Miljølisten vil i den kommende byrådsperiode fortsætte med at prioritere vore små borgere. Vores mål er, at de skal have de bedste betingelser i Danmark. Vi skal have en bedre nominering, målet er 3 børn pr. voksen i vuggestue og dagpleje og 6 børn pr. voksen i børnehaverne. Det er store mål, kræver samarbejde og velvillighed, men vi mener, at det er nødvendigt at investere her, også selv om det vil blive dyrere for brugerne. Vi vil prioritere legen i vuggestue og børnehaven, børn lærer gennem leg!

Vi vil fastholde vores positive fokus på skoleområdet og fortsætte den gode udvikling og proces med folkeskolereformen med at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan – de faglige resultater skal ikke afhænge af social baggrund.

Vi vil styrke samarbejdet mellem forældre, skolebestyrelse, ledelse, pædagoger og lærere og arbejde på at knytte bånd mellem skole, civilsamfundet og foreningslivet

 

Flere varme hænder frem for dokumentation og bureaukrati

De ældre har det godt på Fanø, der er mange frivillige, der kærer sig om dem. Vi skal fastholde de gode tiltag, vi har sat i gang og være åbne for nye muligheder. Tænk sig, hvis man alle steder havde frihed under ansvar, så var der langt flere varme hænder frem for dokumentation og bureaukrati.

Miljølisten har et ønske om at vore ældre borgere ude i stuerne kan få frisk lavet mad hver dag, som vore beboere på plejecenteret får.

Miljølisten vil arbejde for og sikre kernevelfærden for alle aldersgrupper på Fanø.

Et fællesskab for Fanøs borgere

Miljølisten går bl.a. til valg på, at Fanø kommune bliver et fællesskab for Fanøs borgere.

Miljølisten ønsker, at Rådhuset i endnu højere grad bliver et sted, hvor Fanøs befolkning føler sig trygge ved at komme, og hvor de dygtige og kompetente medarbejdere får mulighed for at møde og hjælpe Fanøs befolkning.

Fanø Rådhus og forvaltningsmedarbejderne er til for Fanøs borgere. Miljølisten ønsker at tage politisk ansvar for, at der investeres mere i kompetenceudvikling af medarbejdere i forvaltningen, så de frem over får de absolut bedste muligheder for at leve op til borgernes berettigede forventninger.

Fanø skal turde forandring – visionært, grønt og økonomisk

Fanø skal turde forandring og ikke ”gøre som vi plejer”. Fanø er noget særligt, og vi skal tro på, at vi kan selv. Når vi investerer kommunale penge i forskellige projekter, ønsker Miljølisten, at der tages højde for følgende 3 overordnede faktorer.

  • Hvorfor investerer vi? Hvad er formålet? Hvad er visionen?
  • Maksimal fokus på miljø og grøn profil.
  • Er det økonomisk forsvarligt og bæredygtigt?

Vi skal turde forandring, og vi skal turde investere, men vi skal gøre det med omtanke og på en måde, hvor det er til gavn for Fanøs borgere.

Vi skal sikre et stærkt grønt aftryk

Vi ønsker at præge de politiske beslutninger i den kommende byrådsperiode med flest mulige grønne- og miljømæssige tiltag. Miljølisten vil ikke sidde tilbage med korslagte arme, men forsøge at påvirke bl.a. kommende bygge- og anlægsprojekter i en miljørigtig og grøn retning.

Miljølisten ønsker at udvikle affaldsplanen yderligere. Det skal være nemt at sortere affald.

Miljølisten ønsker at skabe endnu mere fokus på den kollektive trafik og mulighederne for eldrevne busser.

Fanøs kultur skal udvikles og dyrkes med respekt for kulturarven

Miljølisten ønsker at sætte fokus på og investere i kulturen på Fanø. Vi har en fantastisk kulturhistorie med stolte traditioner. Miljølisten ønsker at bakke op om udvikling af kulturarrangementer, der tager udgangspunkt i netop den kulturhistorie, vi i forvejen har på Fanø – natur, lokale kunstnere og ildsjæle, madvarer, musik, historiefortælling osv. Netop Fanøs kulturliv og kulturhistorie kan være med til at sætte Fanø på verdenskortet – og tør vi se det i et større perspektiv og satse på kulturen, så kan det også være med til at påvirke, ikke bare de gode oplevelser, samværet mellem mennesker og generationer, men også i høj grad områder som bosætning og turisme.

Vi mener, at niveauet og overlæggeren skal sættes højere i forhold til de mange kulturtilbud på Fanø. Miljølisten ønsker en klar og tydelig vision for arbejdet med kulturen på Fanø. Der skal satses endnu mere på kultur, der sætter Fanø på verdenskortet – med økonomisk støtte og samarbejde fra både forvaltning og fra det politiske system. Vores pointe er, at hvis vi hæver niveauet på kulturen og samtidig har en klar og tydelig vision for området, så gælder ordsproget ”når det regner på præsten, så drypper det på degnen”. Det viser sig at være tilfældet med flere af øens større kulturarrangementer, hvor det konkrete arrangement trækker gæster til øen – gæster der samtidig bruger penge på overnatning, shopping, restaurationsbesøg, galleri- og museumsbesøg osv.

Miljølisten ønsker, at Fanøs kultur skal udvikles og dyrkes med respekt for kulturarven.

En autentisk turisme i balance med naturen

Fanø er i høj grad afhængig af turismen på øen, hvis vi ønsker at opretholde den kvalitet i hverdagslivet, som øens befolkning har i dag. Miljølisten går til valg på, at niveauet for arbejdet med turismen skal højnes væsentligt.

Vi ser frem til den kommende analyse af den afsatte økonomiske ramme på godt 2 millioner, for vi har en formodning om, at den kan forvaltes bedre.

Miljølisten ønsker en visionær udvikling af turismen til glæde og gavn for øens gæster, erhvervslivet og øens befolkning. En turisme der tager udgangspunkt i alt det troværdige, vi i forvejen har på Fanø – kulturhistorien, menneskene, bymiljøerne og i høj grad Fanøs natur.

Fanøs natur skal bruges, nydes og passes på

Fanøs natur er unik – det synes vi her på Fanø, og med optagelse på Unescos Verdensnaturarvsliste har vi fået en ”appelsin i turbanen”. Miljølisten ønsker i højere grad at sætte fokus på Fanøs natur til glæde og gavn for øens befolkning og vores gæster.

Vi mener, at der skal udarbejdes en vision for naturen på Fanø. Hvordan kan vi og vores gæster bruge og nyde naturen samtidig med, at vi passer rigtig godt på naturen? Fanø kommune har dygtige medarbejdere, der har store kompetencer og stor viden om arbejdet med formidling, aktiviteter og pleje af naturen, og det skal vi styrke.

Naturen er her året rundt og i al slags vejr, men vi skal nyde den og bruge den med respekt.