En bæredygtig fremtid for Fanø

Vi skal udvikle Fanø med respekt for natur og kulturarv – et Fanø, hvor generationer trives og bosætter sig.

En bæredygtig fremtid for Fanø

Fanøs natur skal bruges, nydes og passes på, og vi skal udvikle en turisme i balance med naturen

En bæredygtig fremtid for Fanø

Vi skal turde forandring –  visionært, grønt og økonomisk. Og det er fællesskabet som skal være drivkraften i udviklingen.

En bæredygtig fremtid for Fanø

Vi skal udvikle Fanø med respekt for natur og kulturarv – et Fanø, hvor generationer trives og bosætter sig.

Valgprogram KV17

Læs mere om, hvad Miljølisten vil arbejde for i de næste 4 år.